Priateľské stretnutie a poďakovanie kolegom, odchádzajúcim do dôchodku

napísal

Dňa 24. júna 2021 sa na pozvanie dekanky FEM, prof. Eleny Horskej, uskutočnilo priateľské posedenie s našimi kolegami, ktorí odchádzajú do dôchodku. Vzhľadom na pandemickú situáciu, sa stretnutie uskutočnilo až teraz, keď je situácia bezpečnejšia. Stretnutie otvorila dekanka FEM, prof. Elena Horská, ktorá poďakovala kolegom za dlhoročnú prácu pre fakultu, u niektorých aj celoživotnú. Popriala všetkým veľa zdravia, pohody a príjemných dní v  živote a vyslovila nádej na nové a ďalšie stretnutia.
 
Príhovorom sa pripojila aj Mgr. Radomíra Hornyák-Gregáňová, PhD., predsedníčka fakultnej organizácie odborového zväzu a predseda Akademického senátu FEM, prof. Ing. Ľubomír Gurčík, PhD.
 
Po odovzdaní ďakovných listov nasledovalo neformálne posedenie pri káve a zákusku, diskusie o plánoch aj spomienkach. Celé stretnutie sa nieslo v slávnostnom aj príjemnom duchu a vo vedomí toho, že všetci zostávajú členmi našej veľkej FEMkárskej rodiny.

Fotogaléria

Ísť späť