Poďakovanie bývalým kolegom

napísal


Dňa 6. októbra 2020 pozvala dekanka FEM, prof. Elena Horská, zamestnancov, ktorí v tomto kalendárnom roku odchádzajú do dôchodku, na krátke stretnutie, aby im poďakovala za dlhoročnú prácu pre fakultu v oblasti vzdelávania, vedy i v ďalších aktivitách. Stretnutie sa už druhý rok uskutočňuje v spolupráci s odborovým úsekom FEM a zúčastňujú sa ho aj vedúci katedier z príslušných pracovísk, prodekan pre technický a personálny rozvoj a tajomníčka fakulty.
 
Tentokrát medzi pozvanými bola PaedDr. Helena Baraníková, PhD z Katedry matematiky (ktorá sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii ospravedlnila), PhDr. Peter Porubčan, PhD. z Katedry spoločenských vied a Ing. Milan Adamec z Katedry jazykov. Počas neformálneho stretnutia im dekanka osobne poďakovala, odovzdala symbolický ďakovný list a v priateľskej atmosfére spoločne s vedúcimi katedier spomenuli viaceré pracovné i mimopracovné zážitky, skúsenosti, ako napríklad simultánne tlmočenie našej medzinárodnej konferencie MVD, účasť na medzinárodnom projekte MEEC Grundvig, počty študentov a nový študijný program na KSV.
 
Prajeme našim kolegom hlavne pevné zdravie, pohodu a dúfame, že budú príležitosti na ďalšie spoločné stretnutia.
 
 
Fotogaléria
 

Späť