Pochvalné uznania dekanky za podporu online výučby 2020

napísal

Rok 2020 sa od marca niesol v znamení online výučby. Online formou sme zvládli aj inžinierske štátnice, obhajoby, ale aj pracovné rokovania či projektové mítingy. Korona kríza preverila našu schopnosť rýchlej adaptácie na nové podmienky a intenzívne využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológií.
 
Za FEM môžeme konštatovať, že sme zaznamenali veľký pokrok v kvalite zabezpečovania online výučby a systémovom prístupe k tejto téme. Výrazne nám v celom procese pomohli zamestnanci CIT, za čo im patrí veľká vďaka.
 
Online výučba si vyžaduje veľa trpezlivosti, učiteľskej empatie a tvorivosti. Dekanka FEM, prof. Horská, v rámci svojej správy počas akademickej obce uviedla viacero príkladov dobrej praxe, ktoré svedčia o učiteľskom umení a kreativite. Zároveň ocenila tri kolegyne za najvýraznejší prínos pre kvalitu online vzdelávania pochvalným uznaním.
 
Pochvalné uznanie dekanky bolo udelené:
- Ing. Ivane Váryovej, PhD. za súbor inštruktážnych nahrávok k výučbe účtovného softvéru Alfa,
- Mgr. Stanislave Gálovej, PhD. za súbor inštruktážnych nahrávok k podpore výučby nemeckého jazyka,
- RNDr. Janke Drábekovej, PhD. za súbor vzdelávacieho materiálu pri výučbe matematiky v LMS MOODLE.
 
Pochvalné uznanie si po skončení akademickej obce, dňa 9. decembra 2020 prevzala Ing. Ivana Váryová, PhD. Za RNDr. Janku Drábekovú, PhD. prevzala ocenenie vedúca Katedry matematiky doc. Ing. Danka Országhová, PhD, Mgr. Gálová sa ospravedlnila a pochvalné uznanie si prevzala na katedre.
 
Oceneným srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí do výučby vnášajú učiteľskú empatiu, tvorivosť a technické inovácie.
 

Späť