Oficiálne otvorenie cvičebne AS-06

napísal

13. 11. 2019 bola oficiálne otvorená na FEM SPU v Nitre ďalšia zrekonštruovaná cvičebňa, a to počítačová cvičebňa AS-06. Hlavný dôvod jej rekonštrukcie bol ten, že v pôvodnej cvičebni sa nachádzalo iba 16 počítačov pre študentov a k pôvodným masívnym stolom sa nedali doplniť ďalšie stoly. Študenti väčšinou sedeli po dvoch pri počítačoch, čo nie je na výučbu pri počítačoch veľmi vhodné. Išlo teda v prvom rade o úpravu a modernizáciu interiéru z hľadiska funkčnosti, ale aj v duchu moderných trendov.
 
Otvorenia sa zúčastnili členovia Kolégia dekanky FEM SPU v Nitre, riaditeľka SlPK, pracovníci CIT a ďalší zamestnanci FEM. Pásku prestrihli – p. dekanka, vedúca CIT a vedúci katedier, ktoré najviac vyučujú v tejto cvičebni, a to katedry informatiky a katedry štatistiky a operačného výskumu. Po prestrihnutí pásky nasledoval krátky príhovor pani dekanky, prof. Horskej, v ktorej poďakovala za prácu, ochotu a iniciatívu zamestnancom CITu, tajomníčke fakulty a doc. Rovnému, nakoľko veľká časť prác prebiehala v letnom období. Vedúca CITu, RNDr. Darina Tóthová, PhD. účastníkom poskytla informácie o cvičebni, postup prác, zámery ..... a CIT prekvapil účastníkov aj symbolickými darčekmi vo forme kalendára - magnetky s obrázkom cvičebne AS-06 a symbolickou sladkosťou.

V súčasnosti je v cvičebni 25 miest pre študentov, počítače sú skryté pod stolmi, pre lepší komfort pri sledovaní výučby je doplnená ďalšia zobrazovacia plocha na bočnej stene, pod ktorou je lavička na sedenie počas prestávky, resp. odloženie tašiek.

Cvičebňa vďaka finančnej investícii fakulty dostala novú tvár, nový dych – veríme, že sa bude v nej študentom dobre učiť.
 
 
Foto z otvorenia cvičebne
 

Ísť späť