Odovzdanie diplomov Middlesex University absolventom programu dvojitých diplomov

napísal

15. október 2021 bol pre FEM SPU v Nitre a jej absolventov programu dvojitých diplomov "International Economics and Development" mimoriadne významným dňom, nakoľko sa v posluchárni S-01 uskutočnila "malá promočná slávnosť", v rámci ktorej boli úspešným absolventom odovzdané diplomy Middlesex University. Je to už druhý rok, keď v dôsledku ochorenia COVID-19 boli rušené hromadné podujatia po celom svete, Veľkú Britániu a Londýn nevynímajúc. Promočné slávnosti tam boli zrušené v roku 2020 aj v roku 2021. Preto boli diplomy doručené na FEM a dekanka FEM, prof. Elena Horská, spolu s garantom študijného programu, prof. Jánom Pokrivčákom odovzdali študentom diplomy osobne tu, v Nitre. Odovzdania diplomov sa zúčastnili aj učitelia tohto študijného programu a študijný poradca pre program, Ing. Jozef Palkovič, PhD.
 
V akademickom roku 2020/2021 ukončilo štúdium 9 absolventov, z toho 4 s vyznamenaním podľa anglického systému hodnotenia, čo je veľmi potešiteľné. Dvaja študenti z celkového počtu boli zo zahraničia (Ukrajina, Taliansko) a traja pokračujú v doktorandskom štúdiu. Viacerí začali pracovať v multinacionálnych spoločnostiach, pôsobiacich na Slovensku, kde využívajú nadobudnuté vedomosti a znalosť anglického jazyka na každodennej báze.
 
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu štúdia, jeho organizácii a kvalite vzdelávania a našim absolventom prajeme veľa úspechov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
 

Ísť späť