Odborný seminár o udržateľnom prístupe k potravinám (Multiplikačné podujatie projektu SUSCOF)

napísal

Dňa 22. júna 2021 sa na FEM SPU v Nitre konal odborný seminár pre širokú verejnosť na tému: Potraviny a udržateľný prístup. Seminár bol súčasťou medzinárodného vzdelávacieho projektu Erasmus + Strategické partnerstvo „Assessing and Changing Adults' Behaviour on Sustainable Consumption of Food,“ (číslo projektu 2018-1-TR-01-KA- 204 -058739) a zúčastnilo sa ho 60 účastníkov prezenčnou formou a 40 účastníkov sledovalo seminár online prostredníctvom MS TEAMS.

Hlavnou témou seminára bolo prezentovať výsledky projektu, ktorý sa orientuje na skúmanie a hodnotenie meniaceho správania sa dospelých v oblasti udržateľnej spotreby potravín. Projekt sa rieši na Slovensku, v Rakúsku, Švédsku, Dánsku pod taktovkou koordinujúcej univerzity z Turecka.

Seminár otvorila a moderovala prof. Ing. Elena Horská ako lokálna koordinátorka projektu. Počas seminára sa postupne predstavili všetky výstupy projektu, ktoré odprezentovali členovia projektového tímu. Ing. Mária Holotová, PhD. hovorila o súčasnej situácii v oblasti udržateľného prístupu k potravinám, Ing. Martina Hanová, PhD., ktorá bola hlavnou metodickou riešiteľkou projektu, uviedla účastníkov do procesu výskumu predmetnej problematiky v jednotlivých krajinách a prezentovala hlavné výsledky, vyjadrené tzv. SCOFI indexom – Indexom udržateľnej spotreby potravín, doc. Ing. Ľubica Kubicová, PhD. spoločne s Ing. Kristínou Predanóciovou, PhD. uviedli účastníkov seminára do témy spotreby potravín z aspektu výživového hľadiska, doc. Ing. Zdenka Kádeková, PhD. predstavila tému udržateľnosti z hľadiska potravinového reťazca, Ing. Marcela Hallová, PhD. predstavila kompetenčnú mapu a prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD hovorila o možnostiach zakomponovania projektových tém do vzdelávania, výskumu a spolupráce s praxou.

Odborný seminár svojimi príspevkami obohatili aj odborníci z praxe. Medzi nimi Ing. Oliver Šiatkovský, PhD., predseda PVOD Madunice a predseda RPPK Trnava, ktorý sa zameral na otázky udržateľnosti v celej potravinovej vertikále a zdôraznil potrebu transferovať opatrenia do praxe, marketingová manažérka Katarína Jaklovská zo spoločnosti Lyra, ktorá predstavila firemný koncept udržateľnosti na strane vstupov i výstupov z výroby kvalitnej čokolády, Mgr. Csilla Budinszka, fitness trénerka a výživová poradkyňa, pôsobiaca vo fitness centre 365 GYM v Nitre, ktorá stojí za premenami nielen jedálničkov, ale aj životného štýlu viacerých našich kolegov a študentov a nakoniec naša bývala absolventka, Ing. Katarína Lieskovská, ktorá je už 20 rokov vegánkou a ktorej tiež nie je ľahostajný postoj nielen k potravinám, ale životnému prostrediu celkovo.

Seminár obohatili svojimi vystúpeniami aj študenti študijného programu Agrárny obchod a marketing, ktorí v rámci zadania na predmete Európsky spotrebiteľ a spotrebiteľské správanie vytvorili propagačné články, krátke formáty videí pre sociálne siete TIK-TOK a Instagram, tzv. REELS a celkovo 36 videí v trvaní max. 3 minúty. Päť najlepších videí postúpilo do medzinárodnej súťaže v rámci projektu SUSCOF, boli prezentované na odbornom seminári a ich autori sa za odmenu zúčastnia v zimnom semestri 2021/2022 exkurzie do Viedne na univerzitu BOKU, kde bude prebiehať školenie na tému udržateľnosti v oblasti prístupu k potravinám.

Tešia nás pozitívne odozvy na podujatie a my veríme, že sme takýmto popularizačným podujatím poskytli odbornej i laickej verejnosti námety na udržateľnejší prístup k potravinám i životnému prostrediu.

Pre záujemcov prikladáme víťazné videá aj s menami ich autorov. Video 3 a 4 boli ocenené aj medzinárodnou projektovou komisiou a obsadili druhé a štvrté miesto.

1. Čučoriedky
(autori: Palásti Enikő, Porubská Patrícia, Rajčová Miriam, Rendeková Simona, Višňovský Matúš)

Video slovensky: https://www.youtube.com/watch?v=gurkTXS5sgk

Video anglicky: https://www.youtube.com/watch?v=wDuuKyqF6As


2. Smart aplikácia
(autori: Malíková Nikola, Rožníková Lucia, Pospišilová Emma)

Video slovensky: https://www.youtube.com/watch?v=y4AwvqRNYhg&t=7s

Video anglicky: https://www.youtube.com/watch?v=oRNQQVkubs4&t=24s


3. Vegetariáni (cez ukladanie obrázkov) – záchrana planéty
(autori: Balková, Benková, Csicsaiová, Géciová, Uhríková)
ocenené medzinárodnou projektovou komisiou - druhé miesto

Video slovensky: https://youtu.be/k-G-UeGV-vg

Video anglicky: https://youtu.be/8Czn2Q3TNMY


4. Zdravá výživa a zdravý životný štýl
(autori: Vivien Angyalová, Barbora Haluzová, Simona Jadroňová, Lucia Juríčeková)
ocenené medzinárodnou projektovou komisiou - štvrté miesto

Video slovensky: https://youtu.be/HleCLsO8A9c

Video anglicky: https://youtu.be/pDJQwk25KAk


5. Fitness zdravá výživa a životný štýl
(autori: Adriana Rusková, Kalafúsová, Kucháriková,  Latiková, Rusková, Marget)

Video slovensky: https://drive.google.com/file/d/1txYIXcQH5-x8TLhmtUlPfWfxRDucaNVy/view?usp=drivesdk


Tiež prikladáme niekoľko zaujímavých REELS (pokiaľ niektorý bude nedostupný, znamená to, že konto autora bolo zmenené na status „súkromný):

1. Obrúsok z včelieho vosku
https://www.instagram.com/reel/CNK3t2ljIAD/?igshid=o5oelsuncf0m

2. Šetrenie jedla – ryžové rizoto
https://www.instagram.com/reel/CNK3t2ljIAD/?igshid=o5oelsuncf0m

3. Čučoriedky
https://www.instagram.com/reel/CNVh5sxJsrN/?igshid=6y03xfsokw

4. Racionálna výživa
https://www.instagram.com/reel/CNV4mtRjiXs/?igshid=b4cl73q9j6h3&fbclid=IwAR0DFootphEt8O1H8fItTfJblWKj0CALs-s8MSCwlMOE6Zb6EjfMLLzL3RQ

5. Poľnohospodárstvo a ekologická spotreba
https://www.instagram.com/matej.ceres/

6. Staré pečivo na DD Ranč
https://www.instagram.com/p/CNX3cJLH48f/

7. Zdravý život v meste
https://www.instagram.com/reel/CNW3jL6p1__/?igshid=1norm2iefy52t

8. Odpad a jeho hodnota
https://www.instagram.com/reel/CNXOG-uJUzI/?igshid=1gs4ozlrdo3dw

luciiisko

9. Baterka 12 – výchovné kde získať živiny ako vegetarián
https://www.instagram.com/reel/CNXxM3lpx9w/

10. Jedálniček vegetariána
https://www.instagram.com/reel/CNXwJnTpxEY/?igshid=xd5e7oq9yes5


Fotogaléria z podujatia

Reportáž TV Nitrička

Ísť späť