Naše poznatky pre partnerov v Rusku

napísal

Fakulta ekonomiky a manažmentu odovzdáva poznatky a skúsenosti aj svojim partnerom, a to rostredníctvom medzinárodného vzdelávacieho projektu TEMPUS PACAGRO Verejná akreditácia poľnohospodárskych študijných programov v Rusku (543902-TEMPUS-1-2013- SK-TEMPUS-SMGR), ktorý koordinuje. Obsahom projektu je  vzájomná výmena skúsenosti z národných a európskych procesov akreditácie, riadenia kvality a zvyšovania atraktívnosti poľnohospodárskych študijných programov. Počas študijnej návštevy v Nitre navštívilo FEM a SPU 7 rektorov a prorektorov partnerských univerzít z Ruska a Litvy a ďalších 20 expertov z Ruska, Španielska a Estónska. Počas stretnutia boli podpísané univerzitné bilaterálne zmluvy.

Počas študijnej návštevy sa naši hostia zaujímali o priebeh akreditácie na Slovensku, financovanie, kritériá a manažment kvality fakulty.


Po návšteve FEM SPU v Nitre nasledovala návšteva dvoch ďalších európskych partnerov: Akreditačnej agentúry v Barcelone a Univerzity v Lleide. Stretnutia v Barcelone sa zúčastnili aj španielski študenti, aby sa vyjadrili ku kvalite vzdelávania a na University of Lleida bol prezentovaný model manažmentu kvality. Našich ruských partnerov zaujala aj návšteva potravinárskych podnikov vo Veľkom Krtíši, spoločenský slovenský večer a výskumné laboratória v Lleide.

Súčasťou študijných návštev bolo aj koordinačné zasadnutie.

Kliknutím si zväčšite obrázok vo fotogalérii

Späť