Medzinárodné vedecké dni na FEM SPU v Nitre

napísal

Konferencia Medzinárodné vedecké dni 2016, ktorá sa konala 19. – 20. mája na FEM SPU v Nitre, sa niesla v zmysle témy Hodnotový reťazec v agropotravinárstve: Výzvy pre manažment prírodných zdrojov a spoločnosť. Zorganizovala ju Fakulta ekonomiky a manažmentu v spolupráci s SPU, Vyšehradskou asociáciou univerzít, Klubom poľnohospodárskych odborníkov a Asociáciou poľnohospodárskych ekonómov na Slovensku, EUNIS Slovakia a Junior Chamber International.

Počas plenárneho rokovania konferencie vystúpil ako hlavný rečník Matej Hudec, vedúci úseku poľnohospodárstva na Stálom zastúpení SR pri EÚ, Petr Blížkovský z Generálneho sekretariátu Rady EÚ v Bruseli, David Sedik, z FAO OSN, John Russin a John Westra z Lousianskej štátnej univerzity z USA. 
Z plenárneho zasadnutia bolo živé vysielanie, ktoré mohli diváci sledovať prostredníctvom národnej teleprezentačnej infraštrúktury priamo cez webový prehliadač a návstevníci, resp. zamestnanci a študenti SPU na šestich informačnych zobrazovačoch umiestnených na chodbách S-pavilonu a v hlavnej budove. Záznam je možné vidieť aj z archívu na CVTI SR.

Bohatý program podujatia poskytol priestor na prácu v 14 sekciách, ktoré sa zaoberali od otázok bezpečnosti potravín, obchodu a poľnohospodárskej politiky cez finančné otázky, informačné a komunikačné technológie až po prieskum trhu a marketing. Priestor dostali aj mladí vedci v samostatnej sekcii.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 270 účastníkov z 23 krajín (Indonézia, Ruská federácia, Poľsko, Litva, ČR, Mongolsko, USA, Maďarsko, Taliansko, Ukrajina, RF, India, Kazachstan, Uzbekistan a i). Súčasťou programu boli dva paralelné workshopy, ktoré prezentovali výsledky dvoch medzinárodných projektov, ktoré koordinovala FEM SPU v Nitre. Jedným je projekt TEMPUS zameraný na akreditáciu poľnohospodárskych študijných programov v Ruskej federácii s aplikáciou európskych štandardov kvality Development of Public Accreditation in Russia (Nr. 543902-TEMPUS- 1-2013- SK-TEMPUS- SMGR). Druhým je strategický partnerský projekt v rámci programu Erasmus + Quality Food & Consumer Studies (Nr. 2014-1- SK01-KA203- 000464), ktorý spája deväť európskych partnerov. Začlenenie vedeckých workshopov do rámca medzinárodnej konferencie umožnilo širšiu, naozaj medzinárodnú výmenu poznatkov, výsledkov a skúseností, či už pri akreditácii študijných programov, univerzitných pracovísk či každodennom zabezpečovaní kvality vzdelávacieho a vedecko-výskumného procesu (projekt TEMPUS) alebo pri implementácií súčasných inovácií do výučby marketingových predmetov, prepojených na moderný trh potravín a prostriedky výskumu či marketingovej komunikácie.

Prvý deň konferencie bol ukončený slávnostnou recepciou v PKO v Nitre. Druhý deň pokračovalo rokovanie v niektorých sekciách a zahraniční hostia sa zúčastnili tematických exkurzií. 

Autor: prof. Dr. Ing. Elena Horská 
 

Fotogaléria 1

Fotogaléria 2

Záznam z plenárneho zasadnutia

Späť