Tradičná konferencia FEM v roku 2020 online

napísal

16. ročník najväčšej fakultnej konferencie – Medzinárodnych vedeckých dní 2020 – začalo pripravovať vedenie FEM a organizačný výbor už v lete v roku 2019. V snahe zvýšiť stupeň internacionalizácie a zapojenie zahraničných partnerov vznikla dohoda, že MVD 2020 sa budú konať v zahraničí, v mieste hlavného partnera, Corvinus University of Budapest a Maďarskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov, v Budapešti. V tej dobe ešte nikto netušil, že všetko bude ináč a konferencia sa bude musieť presunúť do online prostredia.

Vzhľadom na šíriaci sa nový korona vírus a ochorenie COVID-19 sa organizačný výbor konferencie dostal do situácie, že aj prípravná fáza bola riadená a koordinovaná iba prostredníctvom online komunikácie. Hlavnou témou sa stalo technické zabezpečenie a nevyhnutné technické zručnosti moderátorov sekcií ako aj vystupujúcich. Corona kríza preverila našu flexibilitu a pripravenosť presunúť vedecké podujatie do online prostredia.

Výsledkom precíznej prípravy bol konferenčný deň 14. mája 2020, ktorý začal príhovorom dekanky, prof. Eleny Horskej. Rokovania v 5-tich MS TEAMS miestnostiach sa zúčastnilo takmer 90 vystupujúcich z viacerých univerzít zo Slovenska, ale aj zahraniční vystupujúci z Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Českej republiky. Téma konferencie „Inovatívne prístupy k udržateľnému poľnohospodárstvu a rozvoju potravinových systémov“ bola z viacerých aspektov diskutovaná v odborných sekciách, do ktorých sa aktívne zapojili naši partneri z Vyšehradskej asociácie univerzít, Asociácie poľnohospodárskych ekonómov Slovenska a EUNIS. Konferencia poskytla priestor pre prezentáciu výstupov viacerých výskumných projektov:  APVV-16-0244 "Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov,“ VEGA 1/0802/18 „Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity zamerané na zníženie potravinového odpadu s dôrazom na environmentálne aspekty“,  APVV-17-0564 “Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívne výskumné riešenia v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, podnikaní a službách" (NEUROSMELL), Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education, no. 2018-1-SK01-KA203-046324 "Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology"(NEUROSMARTOLOGY)  a Erasmus+ Strategic Partnership in The Field of Adult Project, no.  2018-1-TR01-KA204-058739 “Assessing and Changing Adults’ Behavior on Sustainable Consumption of Food” (SUSCOF).

Z konferencie bude vydaný zborník vedeckých príspevkov, v spolupráci so zahraničnými partnermi.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Fotogaléria

Videogaléria MVD - záznam z priebehu MVD 2020
(po kliknutí na "Zobraziť viac..." pod každým videom sa zobrazí presný rozpis programu a ďalšie informácie):

Ísť späť