V porote súťaže NAJ AGRO dievča/chlapec 2020 aj FEM

vložil: Ľubica Šemeláková

NAJ AGRO dievča a chlapec 2020 – mladí pre vidiek

Tak ako už niekoľko rokov, tak aj tohto roku v stredu 12. februára prebehlo semifinálové kolo stredoškolskej súťaže, do ktorej sa zapojilo množstvo stredných škôl z celého Slovenska. Súťaž organizuje vydavateľstvo Slovenský chov a tohto roku sa o titul NAJ AGRO dievča/chlapec uchádzalo 21 dievčat a 19 chlapcov.

Moderátormi podujatia boli Ján Huba z vydavateľstva Slovenský chov a minuloročná víťazka Karolína Pandulová zo Strednej odbornej školy veterinárnej v Nitre.

Porote predsedal Ján Škorňa z RTVS, úspešný a zanietený moderátor televíznej relácie Farmárska review, členmi boli Milan Jurky predseda združenia mladých farmárov na Slovensku ASYF, Peter Citényi z RTVS rádio Regina, Juraj Huba riaditeľ združenia Agrion a prevádzkovateľ portálu polnoinfo.sk, Zuzana Strápeková SPU v Nitre, občianske združenie KPO pri SPU v Nitre a Katarína Moravcová marketingová manažérka Agrokomlex Nitra.

Medzi najodvážnejšie plány súťažiacich do budúcna v súvislosti s ich vzťahom k agrobiznisu možno zaradiť: obnovu bitúnkov na Slovensku, založiť ZOO v zložení zvierat žijúcich na území SR, ochrana prírody a riešenie likvidácie odpadu, hlavne plastu, založiť vlastnú veterinárnu kliniku, založiť salaš a ponúkať v ňom iba tradičné slovenské jedlá, založiť alebo dobudovať rodinný ranč a vyrábať domáce bioprodukty, ako aj obyčajné predsavzatie a sen „stať sa dobrým poľnohospodárom“.

Porota vybrala 10 dievčat a 10 chlapcov, ktorí postupujú do finále, ktoré prebehne dňa 25.3.2020 počas konferencie Moderný Agrobiznis v Agrokomplexe v Nitre.

Názory súťažiacich nájdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=ioPE4-UNwpY

Autor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.

Späť