Habilitačné prednášky na FEM SPU v Nitre

napísal

Dňa 23. novembra 2021 sa na FEM SPU v Nitre uskutočnli habilitačné prednášky v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku nasledovne:

Ing. Marcela Hallová, PhD. odborná asistentka na Ústave účtovníctva a informatiky FEM SPU v Nitre predniesla habilitačnú prednášku na tému Podnik v digitálnom veku: vplyv nových technológií na manažérske a ekonomické procesy v podniku a obhájila habilitačnú prácu s názvom Informačné a komunikačné technológie a ich vplyv na ekonomický rast podnikov.

Ing. Jakub Berčík, PhD. odborný asistent na Ústave marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM SPU v Nitre predniesol habilitačnú prednášku na tému Využitie inovatívnych výskumných riešení ako nástroj zefektívnenia podnikového manažmentu a bude obhájil habilitačnú prácu s názvom Využitie spotrebiteľskej neurovedy v aromachológii a jej aplikácia v obchodnej prevádzke.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria

 

Ísť späť