Informačný a diskusný meeting k výberu témy bakalárskej a diplomovej práce

napísal

Dňa 9. 11. 2020 o 13.00 hodine sa prostredníctvom MS Teams konal "live event," informačný a diskusný meeting k výberu témy bakalárskej a diplomovej práce. Bol určený pre študentov 2. roč. bakalárskeho štúdia a študentov 1. roč. ing. štúdia. Na stretnutí bolo pripojených 248 študentov. Študenti dostali priestor pre diskusiu formou četu.  

V úvode sa študentom prihovorila pani dekanka prof. Elena Horská, ktorá im objasnila proces výberu témy bakalárskej a diplomovej práce. Nasledovalo usmernenie od pani prodekanky pre vzdelávanie Ing. Ivety Košovskej o dôležitých termínoch, ktorými sa musia študenti pri výbere záverečných prác riadiť. A potom sa v priamom prenose študenti pýtali rôzne otázky napr. na akej katedre si môžu vybrať záverečnú prácu, ako majú postupovať pri výbere témy záverečnej práce vo vzťahu k svojmu študijnému programu, kto môže byť školiteľom, atď.. Na všetky otázky dostali v priamom prenose odpoveď.  

Podujatie sa uskutočnilo v rámci Týždňa vedy a techniky.

Odpovede na najčastejsie otázky

Späť