Deň otvorených dverí na FEM SPU v Nitre ako Live event

napísal

Dňa 25. novembra 2020 organizovala FEM SPU v Nitre svoj prvý tohtoročný deň otvorených dverí, ktorý sa konal ako live event práve v čase, keď v iných rokoch fakultu navštevovali študenti a stredoškolskí učitelia pri príležitosti Dňa vysokoškoláka.

Podujatie začalo o 17:00, aby nezasahovalo do stredoškolskej výučby a celkovo sa ho zúčastnilo 65 účastníkov z rôznych krajov Slovenska a viacero študentov z Ukrajiny. Potešilo nás, že napríklad viaceré školy v okolí mesta Lvov túto informáciu zdieľali na základe toho, že tam máme úspešných a spokojných absolventov.
 
Aby bolo podujatie nielen plné užitočných informácií, ale aj zábavné, pripravili sme na úvod krátke video, v ktorom náš maskot FEMky prešiel všetkými zaujímavými priestormi nášho pavilónu S (IBM miestnosť, Laboratórium spotrebiteľských štúdií, Kaufland kútik, počítačová cvičebňa na CIT, Deloitte room, oddychová zóna od spoločnosti Plzenský Prazdroj, PwC, dekanát) . Podujatie otvorila dekanka FEM, prof. Elena Horská a okrem nej na živo do podujatia vstúpila pani prodekanka pre štúdium, Ing. Iveta Košovská, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou doc. Natália Turčeková a prodekan pre strategický rozvoj a spoluprácu s praxou doc. Radovan Savov. Okrem nich významnú úlohu zohrali študenti Michaela Arpášová, Patrik Fitala a Veronika Zábojníková, ktorí hovorili o Nitre, možnostiach ubytovania, trávenia voľného času a oživili podujatie dvoma virtuálnymi hrami, z ktorých jedna bola na záver a bol to kvíz, ktorého výsledkom boli traja víťazi, pretože si o FEM najviac zapamätali. K víťazom sa pani dekanka prihovorila a prislúbila zaslať darčekové predmety. Jedna víťazka je z Nitry, ďalšia z Levíc a tretia v poradí z okolia Púchova. Všetky tri už pani dekanke napísali mail, že plánujú na FEM študovať a ďakujú za príjemné podujatie. Koordináciu podujatia zabezpečovala Ing. Adriána Bakošová, MBA a technická podpora bola v rukách RNDr. Dariny Tóthovej, PhD, Ing. Filipa Tkáča a Ing. Kristíny Mušinskej.
Podujatie trvalo niečo vyše hodiny a zvládlo sa bez jedinej chybičky. Na záver sme tiež odpovedali na otázky študentov, ktoré počas prezentácií písali. A hlavne, veríme, že sme fakultu spropagovali a budúci maturanti majú informácie pre ďalšie rozhodovanie. A veríme, že pre mnohých to bude FEM.

Späť