Deň otvorených dverí na FEM

napísal

Dňa 17. januára 2020 sa uskutočnil prvý Deň otvorených dverí na FEM v roku 2020. Asi 200 študentov z Nitry, ale aj stredného a východného Slovenska privítala dekanka FEM, prof. Elena Horská. Nasledovala prezentácia študijných programov, foriem internacionalizácie, praxe pre študentov a všetkého, čo súvisí so životom vysokoškoláka. Na prezentácii sa podieľala pani prodekanka doc. Turčeková, Ing. Košovská, PhD, Bc. Filip Tkáč a vedúca študijného oddelenia pani Zita Bírová. Na záver prezentácie nasledovalo kolo otázok a odpovedí prostredníctvom Q&A platformy Slido a individuálne rozhovory so študentmi a ich rodičmi.

Ďalší deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 7. februára 2020.


Fotogaléria

Späť