Deň kreativity pre stredné školy na FEM

napísal

Po úspešnom Dni vysokoškoláka prišla FEM SPU v Nitre s novým konceptom náučno-propagačnej a zážitkovej akcie s názvom „Deň kreativity.“ Jeho pilotný ročník sa uskutočnil dňa 23. januára 2020 v priestoroch Fakulty ekonomiky a manažmentu. Cieľom tejto akcie bolo tvorivou, zážitkovou formou priniesť stredoškolákovi skúsenosť zo života študenta na fakulte. Vedenie FEM vychádzalo z predpokladu, že budúci ekonóm, manažér či marketingový expert musí byť pripravený vstúpiť do konkurenčného prostredia a Deň kreativity predstavuje presne takéto prostredie.

Pracoviská fakulty pripravili pre stredoškolákov z partnerských stredných škôl tri tematické okruhy. Katedra ekonomiky gestorovala vzdelávaciu aktivitu „ Vieš rozmýšľať ako ekonóm? Staň sa ním na jeden deň.“ Študenti pracovali v skupinách a vyriešenú úlohu prezentovali pred odbornou komisiou, ktorú tvorila doc. Ing. Daniela Hupková, PhD., Ing. Ľudmila Dobošová, PhD. a externý expert, náš absolvent Ing. Andrej Husár, PhD.

Katedra účtovníctva zabezpečovala vzdelávaciu aktivitu „Hľadáme človeka, ktorý pozná na všetko odpoveď: Účtovníka.“ Tu sa pracovalo individuálne a komisia v zložení doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD., Ing. Ivana Váryová, PhD., Ing. Alexandra Ferenczi-Vaňová, PhD. a Ing. Iveta Košovská, PhD. udelila dve prvé miesta. 

Katedra marketingu a obchodu, Laboratórium spotrebiteľských štúdií a Centrum vzdelávacích a výskumných projektov pripravili workshop na tému „Voňavý marketing,“ a komisiu v zložení Ing. Jakub Berčík, PhD., Ing. Johana Paluchová, PhD., Ing. Katarína Neomániová, PhD., Ing. Jana Gálová, PhD obohatil praktickými skúsenosťami a postojmi aj zástupca spoločnosti Aroma marketing. Tento workshop zároveň priniesol do práce so študentmi výsledky realizovaného medzinárodného projektu Strategické partnerstvo č. 2018-1-SK01-KA203-046324  Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii).

Týchto aktivít sa zúčastnilo 38 študentov troch partnerských stredných škôl, ktorých ráno na FEM privítala dekanka prof. Horská a celú akciu koordinovali a sprevádzali prodekanka doc. Turčeková, Ing. Košovská, PhD., Ing. Adriana Bakošová, Ing. Tomáš Poláčik  a PhD.študenti Challenge Fund tímu. Okrem toho FEM navštívilo 65 študentov Hotelovej akadémie z Kežmarku, pre ktorých pripravilo Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva workshop „Spoznaj sám seba,“ ktorý viedla Mgr. Ing. Jana Rybanská, PhD. a na závere ktorého sa študenti dozvedeli, aký študijný program na FEM by si mali vybrať podľa ich povahy. A to už je niečo naozaj zaujímavé!

Najlepšie na celej akcii bolo to, že študenti odchádzali domov plní dojmov a po ceste diskutovali riešenia, komentovali prezentácie, skrátka, FEMka ich naozaj vtiahla do života akčného a tvorivo rozmýšľajúceho vysokoškoláka.

Autor: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská

Fotogaléria

Späť