Agricultural Extension in EU Countries

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/logo LLP.jpg Typ projektu:
Číslo projektu:
LLP Erasmus intenzívny program
13203-1040/NITRA 02
Názov projektu:   Agricultural Extension in EU Countries
Akronym:
Dĺžka trvania:
Koordinátor projektu:
Garant projektu:
AGRIEX
09/2013-07/ 2014
FEM SPU v Nitre, Slovensko
Doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

Partneri projektu:
Univerzita aplikovaných vied v  Drontene, Holandsko,Univerzita v Szegede, Maďarsko, Univerzita vo Valladolid, Španielsko, Lotyšská poľnohospodárska univerzita v Jelgave, Lotyšsko, Mendelova univerzita v Brne,  Česká republika, Univerzita celoživotného vzdelávania v Lubline a Poľnohospodárska  univerzita v Krakowe, Poľská republika

Popis/výsledky projektu:
Cieľom semináru bolo poskytnúť komplexný prehľad o systéme fungovania poradenstva vo vybraných krajinách, vysvetliť rozdiely v systéme poľnohospodárskeho poradenstva v členských štátoch EÚ, o Spoločnej poľnohospodárskej politike a jej aktuálnych zmenách, zdôrazniť problém cenového vývoja a kolísavosti cien poľnohospodárskych komodít a vymedziť postavenie žien v podnikaní na vidieku. Študenti sa zúčastnili odborných prednášok, ale  mali možnosť navštíviť aj mnohé prosperujúce podniky, inštitúcie a zaujímavé inšpiratívne projekty vo vidieckych oblastiach Slovenskej republiky.