Kontakt

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou
Vice-dean for International Affairs and Public Relations
e-mail: natalia.turcekova@uniag.sk

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 NITRA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

fax: 037/ 64 15 150
telefón: +421/ 37 641 5511
email: dekfem@uniag.sk