Kontakt

Ing. Veronika Hrdá, PhD.
Prodekanka pre internacionalizáciu
Vice-dean for Internationalization
e-mail: veronika.hrda@uniag.sk

Ing. Mária Borbélyová, PhD.
Koordinátorka pre mobility a projekty
Mobility and project coordinator
e-mail: maria.borbelyova@uniag.sk

Ing. Jana Gálová, PhD.
Projektová koordinátorka
Project coordinator
e-mail: jana.galova@uniag.sk

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. Andreja Hlinku 2
949 76 NITRA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

fax: 037/ 64 15 150
telefón: +421/ 37 641 5511
email: dekfem@uniag.sk