60. výročie založenia Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

   

Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre oslavuje v roku 2019 významné jubileum -
60. výročie jej vzniku.
Faculty of Economics and Management of the SUA in Nitra celebrates in 2019 a significant jubilee –
the 60th anniversary of its establishment.Pri tejto príležitosti sa uskutoční viacero sprievodných podujatí a naštartuje sa niekoľko
nových projektov a my Vás pozývame oslavovať s nami!

On this occasion, a number of accompanying events will take place and several new projects will be launched and we invite you to celebrate with us!


 

Pozvánka na slávnostné zhromaždenie  1. októbra 2019 v aule SPU v Nitre
Invitation to the main ceremony on October 1, 2019 in the Assembly Hall of the SUA in Nitra
Spoločenské popoludnie a kultúrny program (len na pozvánku)
Social afternoon and cultural program (invitation only) - October, 1, 2019
   

Visegrad Food and Agribusiness Conference, October, 2, 2019
A series of thematic scientific events: 

- International Scientific Seminar "Marketing and Trade"
- 55 years of pedagogical- psychological education at Slovak University of Agriculture

- Vedecký workshop SPOLOČENSKÉ SÚVISLOSTI PODNIKANIA A SEBAZAMESTNÁVANIA MLADÝCH ĽUDÍ
- Worskhop Katedry manažmentu Teória a prax manažmentu ľudských zdrojov a manažérskej práce
- Vedecká konferencia Katedry manažmentu Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity
pri znižovaní potravinových strát so  zreteľom na šetrné zaobchádzanie so životným prostredím

- Nestlé Day na FEM SPU pod záštitou vedúcej Katedry manažmentu

Letná škola vo Viedni – nemecký jazyk ako nová akademická príležitosť a pridaná hodnota
Summer school in Vienna – German language as a new academic opportunity 
and value added - September 2019

Medzinárodný akademický týždeň 2019
International Academic Week 2019 - September 30 – October 4, 2019
Otvorenie RETAIL ACADEMY na FEM SPU v Nitre
Launching RETAIL ACADEMY in cooperation with LIDL Slovak Republic - October, 2019
IBM a FEM – riešenia v spolupráci
IBM and FEM– collaborative solution - October 2019
Získaj motiváciu: Podnikateľský seminár
Get Motivated: Business Day Seminar - Október – November 2019
Agrárny deň: Séria seminárov
Agrarian Day: A Series of Seminars - Október – November 2019
Deň vysokoškoláka
Day of University Student - November 2019
Fotogalérie a médiá
Naši partneri
Our partners