#ErasmusDays 2020 aj na FEM SPU v Nitre

Tento rok sa aj FEM zapojila do iniciatívy ErasmusDays, a to prostredníctvom projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá "Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii – Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology" (NEUROSMARTOLOGY), č. 2018-1-SK01-KA203-046324.

Online stretnutie a prezentácie v rámci podujatia s názvom "Čo dokáže aroma marketing?" sa konali 16. 10. 2020 od 9:00 do 12:00 h. cez MS Teams a boli určené nielen pre študentov a zamestnancov SPU v Nitre, ale aj pre záujemcov z radov širokej verejnosti.

Organizačný tím v zložení Ing. Jakub Berčík, PhD. (KMO FEM), Ing. Jana Gálová, PhD. (CVVP FEM), PhDr. Anna Mravcová, PhD. (KSV FEM), Ing. Katarína Neomániová, PhD. (KMO FEM) a doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD. (KTKRP FBP) pripravil kombináciu zaujímavých blokov zahŕňajúcich rôzne oblasti aromachológie.

Programom sprevádzal Vladimír Vietoris, ktorý najskôr vyzval dekanku FEM SPU v Nitre, Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elenu Horskú, aby otvorila podujatie, privítala účastníkov a oboznámila ich s úspešnou činnosťou fakulty a univerzity v rámci programu Erasmus+. Pripomenula tiež 2. výročie otvorenia Laboratória spotrebiteľských štúdií, ktoré poskytuje priestor pre výskumy realizované s využitím spotrebiteľskej neurovedy aj v oblasti aroma marketingu. V rámci hlavnej časti programu si prevzal slovo koordinátor projektu Jakub Berčík, ktorý je zároveň riaditeľom spomínaného laboratória. V úvode predstavil projekt NEUROSMARTOLOGY, jeho hlavné ciele, partnerov, plánované aktivity a výstupy.

Následne projektoví partneri Mgr. Karol Čarnogurský, PhD., Ing. Anna Diačiková, PhD. a doc. Mgr. Peter Madzík, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku (Pedagogická fakulta, Inštitút Štefana Náhalku v Poprade) predstavili príklady výskumu aromatizácie vo výrobe. Po krátkej prestávke ďalší partner projektu Martin Klučka z firmy Aroma Marketing, s. r. o. objasnil v rámci panelovej diskusie vedenej Katarínou Neomániovou príklady fungovania aroma marketingu v praxi, pričom uviedol aj niekoľko zaujímavostí a taktiež zodpovedal otázky účastníkov. V ďalšej časti opätovne Jakub Berčík vysvetlil výskum aromatizácie v obchode a službách na príkladoch. Zostávajúci čas vyplnil priestor pre otázky a diskusiu, kde najaktívnejší získali symbolické balíčky s propagačnými predmetmi od SAAIC - Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. O vydarenej akcii svedčí aj pozitívna spätná väzba od účastníkov.  

#ErasmusDays sa snaží o propagovanie možností programu Erasmus+ nielen v celej Európe, ale aj mimo nej. Slovensko sa zapojilo druhýkrát a spoločným cieľom bolo čo najviac zviditeľniť ako program Erasmus+, tak aj úspešné vzdelávacie inštitúcie v rámci Európy. Do iniciatívy sa každoročne môže zapojiť akákoľvek inštitúcia, ktorá realizovala projekt Erasmus+ a chcela by pomôcť v šírení vízie programu a podeliť sa o svoje vlastné skúsenosti. Ďalšie informácie nájdete na: https://www.erasmusdays.eu/


Autorka: Ing. Jana Gálová, PhD.
CVVP FEM SPU v Nitre

Go back