Zo života fakulty

V Aule SPU v Nitre sa 8. septembra konalo 56. Valné zhromaždenie členov Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Jedným z bodov programu bola vedecká rozprava na tému Pozemkové úpravy.

V 16. ročníku súťaže Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2019 si ocenenie prevzali aj dvaja mladí vedeckí pracovníci z SPU v Nitre.

V rámci medzinárodného bilaterálneho slovensko-bieloruského výskumu je zapojená aj FEM SPU v Nitre.

Pracovné stretnutie projektu SUSCOF sa konalo dňa 21.8.2020 netradične v online prostredí.

Dňa 9. júla 2020sa na FEM SPU v Nitre uskutočnila habilitačná a inauguračná prednáška.