Zo života fakulty

21.11.2019 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied SAPV čestné uznanie nášmu kolegovi Ing. Petrovi Šedíkovi, PhD. za 1. miesto v celoštátnej súťaži mladých vedeckých pracovníkov 
 

Deň vysokoškoláka na Fakulte ekonomiky a manažmentu má už svoju tradíciu. Zmyslom je pomôcť študentom stredných škôl pri rozhodovaní sa o budúcom štúdiu a zároveň im poskytnúť predstavu o tom, ako vyzerá jeden deň študenta na univerzite.

 

Pri príležitosti 60. výročia založenia fakulty ocenila dekanka FEM prof. Horská, ďakovným listom absolventov z roku 1960

Fakulta ekonomiky a manažmentu poskytuje už druhý rok možnosť inžinierskeho štúdia na double degree programe International Economics and Development v anglickom jazyku, ktorý zabezpečuje v spolupráci s Middlesex Univesity London. 

Rektorka SPU v Nitre doc. Klaudia Halászová aj tento rok ocenila 18 študentov, ktorí sa zaslúžili o šírenie dobrého mena univerzity reprezentáciou v študijnej oblasti, oblasti vedy, športu či kultúry.