Zo života fakulty

Dňa 9. 12. 2020 sa uskutočnilo každoročné zasadnutie akademickej obce FEM SPU v Nitre prostredníctvom MS TEAMS.

S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že náš v sobotu ráno, 12.12.2020, navždy opustila prof. Ing. Mária HAMBÁLKOVÁ, CSc.

V roku 2020 sa dlhoročná spolupráca FEM SPU s najväčšou potravinárskou spoločnosťou na svete - Nestlé posunula do ďalšej roviny.

Je veľmi dôležité, aby sme ani v dnešnej dobe nezabúdali na pomoc druhým. Každá, aj malá pomoc má zmysel.

V dňoch 30. novembra a 1. decembra 2020 sa uskutočnil online seminár na tému „Aká je budúcnosť slovenského zeleninárstva?, Aká je budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku?“.