Zloženie Fakultnej rady kvality

Predseda:

doc. Ing. Jozef Repiský, CSc. - prodekan pre výchovno-vzdelávaciu prácu

Členovia:

doc. Ing. Zuzana Kapsdorferová, PhD.

- prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou

prof. Ing. Iveta Ubrežiová, CSc.

- prodekanka pre medzinárodné výskumné a vzdelávacie
  programy

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.

- prodekanka pre zahraničné vzťahy a prácu s verejnosťou

doc. Ing. Patrik Rovný, PhD.

- prodekan pre personálnu prácu a rozvoj fakulty

prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD.

- fakultný koordinátor pre hodnotenie kvality vzdelávania

prof. Ing. Zlata Sojková, CSc.

- garant študijného programu

doc. Ing. Artan Qineti, PhD.

- interný expet kvality

Ing. Marián Tóth, PhD.

- interný expet kvality

Ing. Zdenko Štefanides, M.S.

- expert z externého prostredia

Ing. Kamil Boroš

- expert z externého prostredia

Ing. Martina Šoporová

- študentka