Úlohy CVVP

 • Zvyšovanie participácie FEM na výskumných a vzdelávacích projektoch.
 • Tvorba fakultných projektov, podávanie a koordinácia projektového cyklu.
 • Koordinácia prebiehajúcich projektov v procese implementácie – zabezpečenie administrácie projektov.
 • Spolupráca s riešiteľmi projektov pri príprave a realizácii projektov financovaných z národných alebo medzinárodných zdrojov.
 • Vytvorenie a aktualizovanie databázy výskumných a vzdelávacích projektov FEM.
 • Budovanie partnerstiev – zapájanie zamestnancov do vzdelávacích a výskumných projektov.
 • Rozvíjanie kontaktov FEM SPU s mimovládnymi organizáciami hlavne v oblasti vzdelávania a výskumu, rozvíjanie kontaktov s organizáciami štátneho a súkromného sektoru v oblasti vzdelávania, výskumu.
 • Sprostredkovávanie informácií pracoviskám FEM o zverejnených výzvach a možnostiach participácie na projektoch.
 • Pomoc pracoviskám FEM pri vyhľadávaní partnerov pre projekty.
 • Poskytovanie poradenstva a konzultácií zamestnancom podávajúcim projekt - poradenské aktivity a pomoc pri podávaní projektov, usmernenie pri administratívnych náležitostiach, dodržiavaní formálnych požiadaviek, povinných príloh atď.
 • Spolupráca s Kanceláriou zahraničných vzťahov a medzinárodných programov na SPU.
 • Spolupráca s národnými kanceláriami a národnými kontaktnými bodmi pre jednotlivé programy EÚ.