Termíny UNICERT


Stiahnite si prihlášku na skúšku UNIcert® II a
III

 

RIADNE TERMÍNY  UNICERT

UNICERT® B2 – Anglický jazyk
RIADNY TERMÍN UNICERT® B2 PRE ŠTUDENTOV VŠETKÝCH  FAKÚLT
Písomná časť: 15.5.2019 od 9.00 v posluchárni A-01
Ústna časť: 3.6.-7.6.2019 od 8.00 v cvičebniach AE-51, AE-52 a zasadačka KJ
Prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení 20 € je potrebné odovzdať p. Šalátovej (5.posch.) do 24.4. 2019.

UNICERT® C1 – Anglický jazyk
RIADNY TERMÍN UNICERT® C1 PRE ŠTUDENTOV FEM A FEŠRR
Písomná časť: 14.5.2019 od 8.00 v cvičebniach AE-41, AE-42, AE-51, AE-52.
Ústna časť: 27.5.-30.5.2019 od 8.00 v cvičebniach AE-51, AE-52 a zasadačka KJ
Prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení 20 € je potrebné odovzdať p. Šalátovej (5.posch.) do 24.4. 2019.
Projekty prineste na písomnú skúšk
u.

UNICERT® B2 – Nemecký jazyk
RIADNY TERMÍN TERMÍN UNICERT® B2 PRE ŠTUDENTOV VŠETKÝCH  FAKÚLT
Písomná časť: 15.5.2019 od 9.00 v cvičebniach AE-42
Ústna časť: 23.5.2019 od 9.00 v zasadačke KJ
Prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení 20 € je potrebné odovzdať p. Šalátovej (5.posch.) do 24.4. 2019.

UNICERT® C1 – Nemecký jazyk
RIADNY TERMÍN TERMÍN UNICERT® C1 PRE ŠTUDENTOV FEM A FEŠRR
Písomná časť: 15.5.2019 od 9.00 v cvičebni AE-41
Ústna časť: 23.5.2019 od 9.00 v zasadačke KJ
Prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení 20 € je potrebné odovzdať p. Šalátovej (5.posch.) do 24.4. 2019.
Projekty prineste na písomnú skúšku.

UNICERT® B2 – Ruský jazyk
RIADNY TERMÍN TERMÍN UNICERT® II B2 PRE ŠTUDENTOV VŠETKÝCH  FAKÚLT
Písomná časť: 10.5.2019 od 8:00 v KK
Ústna časť: 17.5.2019 od 9:00 v zasadačke KJ
Prihlášky spolu s potvrdením o zaplatení 20 € je potrebné odovzdať p. Šalátovej (5.posch.) do 24.4. 2019.