Študijné programy

Údaje sú preberané z Portálu vysokých škôl:

Akreditované študijné programy

T

 

R

 

PP*

Agrárny obchod a marketing - denná forma štúdia

Agrárny obchod a marketing - externá forma štúdia (platené)

Ing.

Ing.

 

2

3

 

120

30

Ekonomika podniku - denná forma štúdia

Ekonomika podniku - externá forma štúdia (platené)

Ing.

Ing.

 

2

3

 

120

30

Ekonomika podniku  (program vyučovaný v angl. jazyku) - denná forma štúdia (platené)

Ekonomika podniku (program vyučovaný kombinovanej forme v slovenskom a anglickom jazyku) 

Ing.

 

2

2

 

30

30

Manažment podniku - denná forma štúdia

Manažment podniku - externá forma štúdia (platené)

Ing.

Ing.

 

2

3

 

120

30

Kvantitatívne metódy v ekonómii - denná forma

Ing.

  2   60

Medzinárodná ekonomika a rozvoj - denná forma

Ing.   2   30

Medzinárodná ekonomika a rozvoj (program vyučovaný v anglickom jazyku)
denná a externá forma (platené )

Ing.   2    30
20

Medzinárodná ekonomika a rozvoj (program vyučovaný kombinovanej forme v slovenskom a anglickom jazyku) - denná forma

Ing.   2   30

FŠ - forma štúdia, T - titul, R - rozsah, D – denná forma štúdia, E – externá forma štúdia - platená
* PP - Plánovaný počet prijatých študentov môže byť upravený v zmysle Čl. 17 ods. 3 Štatútu SPU v Nitre.

Študijné programy v externej forme a študijné programy vyučované v anglickom jazyku sú spoplatnené. 
 

Podrobné informácie o študijných programoch

.

 

Späť