Laboratórium spotrebiteľských štúdií


Projekty
 
V laboratóriu sú realizované nasledovné projekty:

-   Osobnosť spotrebiteľa a jej vplyv na iracionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa (VEGA  1/0502/17)

-   Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov (APVV-16-0244)
 
-   Implementácia nových technológií a interdisciplinárnych vzťahov v praktickej výučbe spotrebiteľských štúdií (038SPU-4/2016)

-   Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii (2018-1-SK01-KA203-046324)

-   Využitie spotrebiteľskej neurovedy pri implementovaní aromachológie vo vybraných odvetviach hospodárstva (VEGA 1/0570/18) 

-   Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívnych výskumných riešení v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, obchode a službách (APVV-17-0564)