Prihlasovanie na štátnu dizertačnú skúšku


Stiahnite si formulár žiadosti o dizertačnú skúšku:


žiadosť o štátnu dizertačnú skúšku, študijný program: ekonomika a manažment
poľnohospodárstva a potravinárstva


žiadosť o štátnu dizertačnú skúšku, študijný program: ekonomika a manažment podniku

žiadosť o štátnu dizertačnú skúšku, študijný program: agrárny obchod a marketing


Okrem podania žiadosti v tlačenej forme je tiež potrebné prihlásiť sa na dizertačnú skúšku v  UIS, v časti „Moje štúdium“.