tl_files/fem/images/Ikonky/stvorlistok.gif Podujatia Katedry účtovníctva
Výberová prednáška (3. 12. 2018)

Dňa 3. decembra 2018 navštívila Katedru účtovníctva Ing. Marcela Bošková, ACCA zo spoločnosti A&T solutions s. r. o., ktorá je členkou Slovenskej komory daňových poradcov a medzinárodnej účtovnej organizácie Association of Chartered Certified Accountants. Študenti mali možnosť vypočuť si v rámci predmetu Dane podnikateľských subjektov pútavú prednášku na tému "Daňové podvody - obľúbený "šport" slovenského podnikateľa" a zároveň sa viac dozvedieť o zaujímavej práci daňového poradcu. 

Financovanie 2018 LESY - DREVO (22. 11. 2018)

Dňa 22. novembra 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konal už 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Financovanie 2018 LESY-DREVO. Konferencie sa zúčastnili aj Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD. a Ing. Renáta Krajčírová, PhD. z Katedry účtovníctva.

Trendy v podnikání (15. - 16. 11. 2018)

V dňoch 15. - 16. novembra 2018 sa v Plzni konala medzinárodná vedecká konferencia s názvom "Trendy v podnikání". Konferencie organizovanej pod záštitou Ekonomickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni sa zúčastnili aj členky Katedry účtovníctva Ing. Iveta Košovská, PhD. spolu s Ing. Ivanou Váryovou, PhD. Na konferencii aktívne vystúpili s príspevkom s názvom "The Assesment of Delevopment and Current Status of Revenues, Costs and Profit in the Food Industry in the Slovak Republic". 

 

SOILS Workshop (29. 10. - 2. 11. 2018)

V dňoch 29. 10. - 2. 11. 2018 sa členka Katedry účtovníctva Ing. Ivana Váryová, PhD. zúčastnila workshopu organizovaného v rámci projektu SOILS (Udržateľnosť malých a rodinných fariem - Sustainability of Small and Family Farms). Workshop sa uskutočnil v Českých Budějovicích a jeho súčasťou bola aj účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii Inproforum 2018, ktorá je organizovaná pod záštitou Ekonomickej fakulty Jihočeskej univerzity v Českých Budějovicích