VUA letná škola 2015

Po niekoľkých úspešných ročníkoch organizuje VUA (Vyšehradská asociácia univerzít) za aktívnej spolupráce s FEM SPU v Nitre a ostatnými fakultami medzinárodnú letnú školu na tému "Food Sciences and Business Studies". Uskutoční sa v dňoch 22.6. - 4.7. 2015 na troch univerzitách: prvý týždeň v Nitre a druhý týždeň na Corvinus univerzite v Budapešti a BOKU univerzite vo Viedni.

Bližšie informácie ako aj prihlášku nájdete na: http://www.vua.uniag.sk/

Vybratí účastníci budú podporený z grantového programu Zelený most, resp. fakultného grantového programu Challenge fund.

Späť