Spoznaj svojho zákazníka - Behaviorálna ekonómia ľudskou rečou


Klini na obrázok pre viac informácií a v prípade záujmu alebo otázok -
kontakt na Radovan.Savov@uniag.sk

 

Späť