FBP Vás srdečne pozýva na 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu FoodBioTech

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Vás srdečne pozýva na 14. medzinárodnú vedeckú konferenciu FoodBioTech (pôvodný názov Biotechnológie a kvalita surovín a potravín), ktorá sa uskutoční 16.-18. septembra 2019, Hotel Viliam Fraňo, Nitra, Dolné Krškany.

Sekcie:

Biotechnológie a biológia  

Technológia a kvalita potravín  

Hygiena a bezpečnosť potravín  

Zdravie a rizikové faktory  

Inovatívne trendy v potravinárskom priemysle  

Demonštračný deň EIT (workshop pre začínajúcich podnikateľov s odbornou prípravou a súťažou)  

Úloha biohospodárstva v potravinovom reťazci (workshop)  

Sekcia mladých vedcov  
 

Informácie nájdete na https://fbtcon.fbp.uniag.sk/

Späť