Úradné hodiny na študijnom oddelení v dovolenkovom období v akademickom roku 2018/2019

Úradné hodiny na študijnom oddelení v dovolenkovom období v akademickom roku 2018/2019:

  3.7.2019   9.00 - 11.00 h.
10.7.2019   9.00 - 11.00 h.
17.7.2019   9.00 - 11.00 h.
24.7.2019   9.00 - 11.00 h. 
21.8.2019   9.00 - 11.00 h.

Od 2. 9. 2019 do 6. 9. 2019 budú úradné hodiny zrušené z dôvodu konania zápisov do 1. roka štúdia študentov FEM.

Žiadosti adresované na študijné oddelenie pošlite poštou alebo osobne vložte do poštovej schránky Dekanátu FEM na 1. poschodí.

Potvrdenie o štúdiu si môžu študenti vyzdvihnúť v Registri študentov.

Späť