Oznamy Centra pedagogiky a psychologického poradenstva

Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (CPP),  (predtým Katedra pedagogiky a psychológie) sa podieľa na organizovaní a vyučovaní Doplňujúceho pedagogického štúdia. Je to súbežné štúdium pre denných študentov SPU, ktoré po absolvovaní poskytne kvalifikáciu pre učiteľov na vyučovanie odborných predmetov na Stredných odborných školách. Štúdium je štvorsemestrálne v inžinierskom stupni štúdia. Podrobnejšie sú informácie uvedené na stránke CPP  na stránke Fakulty ekonomiky a manažmentu.
Už je potrebné si rozmyslieť túto možnosť a do 30. 6. 2019 podávať písomné prihlášky (ich formulár je možné  vyzdvihnúť si na sekretariáte CPP na Štúrovej 53 – pod SLPK).
Vyplnenú a potvrdenú prihlášku je potrebné doručiť na sekretariát CPPP. 

Novinkou v tomto období je, že absolvované výberové predmety Všeobecná pedagogika a Všeobecná psychológia sa budú uznávať v rámci DPŠ ako Pedagogická propedeutika a Všeobecná a vývinová psychológia.
 

 

Obsahová náplň činnosti CPPP

Nové výberové predmety v LS aj v ZS pre všetkých študentov SPU v akademickom roku 2015/2016

 

späť