Dokumenty FEM SPU v Nitre - Organizačný poriadok fakulty


Organizačný poriadok fakulty
 schválený 27. 11.2012
   Dodatok č. 1 schválený 15.5.2013
   Dodatok č. 2 schválený 6.10.2015
   Dodatok č. 3 schválený 5.9.2018

Úplné znenie organizačného poriadku FEM SPU v Nitre v znení dodatkov č. 1 a č. 2 
schválený 6.10.2015
 

späť