O Katedre hospodárskej politiky

1. júna 2015 začala na FEM SPU v Nitre svoju činnosť Katedra hospodárskej politiky (KHP) s 8 zamestnancami, 8 internými a 6 externými doktorandmi. KHP zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti makroekonómie, medzinárodnej ekonomiky a medzinárodného podnikania ako aj z hospodárskej a poľnohospodárskej politiky. Anglický názov katedry je Department of Economic Policy (DEP).

Vo výskume sa zamestnanci KHP špecializujú na potravinovú bezpečnosť, biopalivá, medzinárodný obchod, európsku integráciu, ale aj politickú a inštitucionálnu ekonómiu. Výstupy vedeckej činnosti KHP boli publikované v renomovaných medzinárodných časopisoch ako Journal of Agricultural Economics, Energy Economics, Transition Economics, Post-Communist Economies, European Review of Agricultural Economics, ale aj v karentovaných domácich (slovenských a českých) časopisoch ako Ekonomický časopis, Finance a úvěr alebo Politická ekonomie.

Na KHP sa riešia medzinárodné výskumné projekty (Rámcové projekty EÚ), veľké domáce výskumné projekty dotované Agentúrou na podporu vedy a výskumu (APVV), výskumné projekty financované Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA, KEGA), ale aj projekty Štrukturálnych fondov EÚ.

Katedra aktívne spolupracuje s Európskou komisiou, Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom, Poľnohospodárskou platobnou agentúrou alebo Veľvyslanectvom USA v SR a s množstvom súkromných firiem (IBM, Dell, Gas Familia ako aj s mnohými domácimi potravinárskymi a poľnohospodárskymi podnikmi). Vedecky KHP veľmi intenzívne kooperuje s Cornell University (USA), KU Leuven (Belgicko), Wageningen University (Holandsko), University of Warsaw (Poľsko), University of Middlesex (Veľká Británia), IPTS Seville (Španielsko), Eastern Kentucky University (USA) a ďalšími inštitúciami. KHP je medzinárodne orientovanou katedrou. V našom kolektíve máme zamestnancov zo zahraničia (z Veľkej Británie a z Albánska) ako aj zahraničných doktorandov (z Nemecka, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Líbye, Arménska, Ukrajiny).

Radi Vás na KHP privítame. Nájdete nás v priestoroch na prízemí v S-pavilóne. Môžete nás tiež kontaktovať na e-mailovej adrese dep.nitra@gmail.com.

Newsletters

NEWSLETTER #3 KATEDRY HOSPODÁRSKEJ POLITIKY (september 2017)

NEWSLETTER #2 KATEDRY HOSPODÁRSKEJ POLITIKY (október 2016)

NEWSLETTER #1 KATEDRY HOSPODÁRSKEJ POLITIKY (október 2015)