Laboratórium spotrebiteľských štúdií

Posunúť výskum a vzdelávanie na Slovensku v oblasti obchodu, marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím najnovších technológií je cieľom unikátneho Laboratória spotrebiteľských štúdií na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Laboratórium pozostáva z hlavnej a kontrolnej miestnosti. Hlavná miestnosť slúži na realizovanie výskumov v oblasti marketingu, manažmentu a ekonómie s využitím biometrických a neurozobrazovacích prístrojov (obdobných, ako sa používajú v lekárstve na diagnostiku). Pozostáva zo štyroch častí – simulovaného predajného priestoru na podrobné skúmanie nákupného procesu a rozhodovania človeka pri výbere produktov, multifunkčného senzorického stola s implicitným získavaním spätnej väzby pre skúmanie vnímania výrobkov, obalov, dizajnu či použitých materiálov, aromatizačného boxu pre skúmanie vplyvu vôní na vnímanie a preferencie človeka a napokon univerzálnej časti pre výskum reklám, webov a online aplikácií. Na rozdiel od iných pracovísk, toto laboratórium umožňuje presné riadenie faktorov prostredia (nákupnej atmosféry) a aromatizácie, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovanie človeka, a teda umožňuje úplne nový koncept výskumných prístupov k zadaným témam z praxe. 

Súčasťou laboratória sú aj dve technológie pre výskum v reálnych podmienkach, na ktoré sú podané európske patentové prihlášky. Jedná sa o technológiu pre zber neuromarketingových dát, ktorá môže mať podobu nákupného vozíka s využitím všade tam, kde je prirodzené pohybovať sa s nákupným vozíkom alebo špeciálnej výskumnej vesty, ktorá slúži na testovanie showroomov, reštaurácií, ergonómie či bankových priestorov. Druhá technológia je kiosk/digitálny panel, ktorý využíva biometriu pre prispôsobovanie prezentovaného obsahu a tiež získavanie skutočnej spätnej väzby od ľudí (okrem odpovede napr. prostredníctvom smajlíkov sa zaznamenávajú mikroemócie na základe tvárovej biometrie).