NoGAP – „Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru”

 

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/logo1.jpg

Typ projektu: 
Číslo projektu:

7th framework program, European Commission
609531

Názov projektu:   

NoGAP – „Komunita podporujúca prenos poznatkov s cieľom užšie prepojiť výskum, inovácie a obchodnú sféru”

tl_files/fem/images/Projekty FEM 2014/Vyskumne projekty/logo2.jpg 

Akronym:  NoGap
Dĺžka trvania:

2013-2016

Koordinátor projektu:

Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Popis/výsledky projektu:

Projekt NoGap prepojí výskum a inovácie a prispeje k využitiu inovačného potenciálu malých a stredných podnikov na základe lepšej spolupráce s výskumnými pracovníkmi a využitia prenosu poznatkov vyplývajúcich z výskumu.Celkovým cieľom projektu je posilnenie spolupráce krajín Východného partnerstva a vytvorenie spoločných poznatkov a inovácií týkajúcich sa spoločenskej výzvy - bezpečná, čistá a efektívna energia.

Viac info: http://www.no-gap.eu/