Medzinárodné projekty


Medzinárodné vedecko-výskumné projekty riešené na FEM v roku 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov projektu   Názov koordinujúcej
inštitúcie
  Názov programu/
doba riešenia
  Koordinátor za SPU
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N 773297 Monitoring
the Bioeconomy
  Wageningen University   Horizont 2020
2018-2022
  prof.Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOREGIO: Regional
circular economy

models and best available
technologies

for biological streams
  Lahti University
of Applied Sciences
  Interreg Europe
2016 – 2019
  prof. Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MADE IN DANUBE Transnational
Cooperation to
transform knowledge

into marketable
products and services

for the Danubian
sustainable society

of tomorrow
  Steinbeis Innovation gGmbH,
Steinbeis-Europe-Center
  Interreg DTP
2016-2019
  doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková. PhD.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medzinárodné vzdelávacie projekty riešené v roku 2018 na FEM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Názov projektu Zodp. osoba/
predkladateľ
Začiatok
projektu
Koniec
projektu
Identif.
číslo
Program
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Applied Economics
and Managemen
Gálová Jana,
Ing.,PhD.
2017 2018 CIII-SK-0044-12-1718 CEEPUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerial Processes
and
its Optimization and Valuation [1]
Fandel Peter,
doc. Ing., CSc.
2017 2018 CIII-CZ-0911-03-1718
(Umbrella)
CEEPUS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Union -
Latin America
Academic Links

(EULALinks SENSE)
Horská Elena,
Dr.h.c.prof. Dr.Ing.
2014 2018 2014-0874/001-001 Erasmus Mundus,
Action 2,

Strand 1, Lot 8,
Latin America
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Udržateľnosť malých a
rodinných fariem –
Sustainability of Small
and Family Farms
(SOILS)
Rovný Patrik,
doc. Ing., PhD.
2016 2019 2016-1-SK01-KA203-
022611
Erasmus+ KA2
Strategické partnerstvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Capacity Building
in Agricultural
Innovation
Services
in CEE Countries

(CATAlySt)
Kapsdorferová Zuzana,
doc. Ing., PhD.
2016 2018 2016-1-HU01-KA202-
022944
Erasmus+ KA2
Strategické partnerstvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia
spotrebiteľskej

neurovedy a smart výskumných
riešení v aromachológii
(NEUROSMARTOLOGY)
Berčík Jakub,
Ing. PhD.
2018 2021 2018-1-SK01-KA203-
046324
Erasmus+ KA2
Strategické partnerstvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing and Changing
Adults' Behaviour on Sustainable Consumption
of Food (SUSCOF)
Horská Elena,
Dr.h.c.prof. Dr.Ing.
2018 2021 2018-1-TR01-KA204-
058739
Erasmus+ KA2
Strategické partnerstvá
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernising Human Resource Management
In South
Mediterranean Higher Education

(RISE)
Horská Elena,
Dr.h.c.prof. Dr.Ing.
2015 2018 561810-EPP-1-2015-1-
JO-EPPKA2-CBHE-JP
Erasmus+ KA2
Budovanie kapacít v oblasti
vyššieho vzdelávania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocational Training
Center
For
Undergraduate University

Students And Teachers
in Jordan

(VTC)
Paluchová Johana,
Ing.,  PhD.
2015 2018 561708-EPP-1-2015-1-
DE-EPPKA2-CBHE-JP
Erasmus+ KA2
Budovanie kapacít v oblasti
vyššieho vzdelávania
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visegrad/V4EaP
Scholarship

51700716
Turčeková Natália,
doc. Ing., PhD.
2017 2019 51700716 International Visegrad Fund
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globálna univerzita IV:
Zavádzanie rozvojových
tém
do systému
univerzitného

vzdelávania
Moravčíková Danka,
doc. Ing. Mgr., PhD.
2016 2018 SAMRS/2016//RV/1/7 Slovenská agentúra
pre medzinárodnú
rozvojovú spoluprácu
(SAMRS)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards Agriculture
and Rural
Development
in Albania (TARDA)
Horská Elena,
Dr.h.c.prof. Dr.Ing.
2018 2018 SAMRS/CETIR/127/
393/2018
SlovakAid
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Umbrella network (bez mobilít).