Laboratórium spotrebiteľských štúdií


Kontakt

Ing. Jakub Berčík, PhD. poverený metodickým riadením laboratória