Informácia pre záujemcov o jazykové kurzy

tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra jazykov/UNICERT/2017/kurzy2017.jpg tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra jazykov/UNICERT/2017/specialna_ponuka 1.jpg


Katedra jazykov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre ponúka záujemcom o výučbu jazykov nasledovné kurzy:

Kurz na prípravu k jazykovej skúške UNIcert® II (B2) z jazyka anglického, francúzskeho, nemeckého a ruského
- kurz je určený študentom a absolventom, ktorí absolvovali jazykovú prípravu na KJ, stupeň A,B,C, resp.D a potrebujú zdokonaliť a zaktivizovať zručnosti, ktoré sa vyžadujú na písomnej a ústnej časti v rámci skúšky UNIcert® II.
Rozsah: 30 vyučovacích hodín/Cena: 130 €

Kurz na prípravu k jazykovej skúške UNIcert® III (C1) z jazyka anglického, nemeckého a ruského
– kurz ponúkame pokročilým záujemcom o štúdium anglického, nemeckého a ruského odborného jazyka a taktiež študentom v rámci prípravy na písomnú a ústnu časť skúšky UNIcert.

Rozsah: 30 vyučovacích hodín/Cena: 130 €

Kurz pre doktorandov 
- je zameraný na jazykovú prípravu doktorandov k vykonaniu odbornej skúšky z jazyka.
Rozsah: 30 vyučovacích hodín/Cena: 130 €.

Kurz pre zamestnancov SPU 
- jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský a čínsky všetky stupne.
Rozsah: 30 vyučovacích hodín/Cena: 130 €.


Minimálny počet záujemcov
 na otvorenie kurzu je 7.

Prihlásiť sa možno do 15.9.2017 e-mailom s uvedením jazyka a kurzu na adresu:                                         erika.salatova@uniag.sk.

späť