Galéria Katedry štatistiky a operačného výskumu

Na tomto mieste sa budú čoskoro nachádzať fotografie zo života katedry.