Galéria Katedry marketingu a obchodu

Prepojenie teórie s agropotravinárskou praxou - výjazdové zasadnutie KMO

V spolupráci našej katedry s SPPK a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou Trnava sa dňa 18.1.2018 uskutočnilo výjazdové zasadnutie členov katedry marketingu a obchodu do Trnavského regiónu. Celým dňom nás sprevádzal riaditeľ RPPK Trnava Ing. Jozef Šumichrast, PhD.
Prvá zastávka bola v dedinke Dolná Krupá, kde sme absolvovali exkurziu rodinného medovinárstva APIMED. Najskôr sme popozerali výrobnú časť podniku, kde sme mali možnosť vidieť ako sa z medu vyrobí finálny produkt určený pre zákazníka. Celá prehliadka prebiehala za účasti majiteľa podniku Ing. Petra Kudláča, ktorý nám dokázal svojím sprievodným slovom, že je včelár celým svojím srdcom a že svoje celoživotné skúsenosti dokázal úspešne zúročiť. Nasledovala degustácia medoviny v prezentačných priestoroch podniku. Práve medovina je produkt, s ktorým dosahujú celosvetové úspechy. Na záver sme
sa všetci zastavili v podnikovej predajni, kde sme si ich produkty mohli zakúpiť. 
Po nezabudnuteľnej degustácii, plní nových poznatkov a aj zážitkov, sme sa autobusom presunuli do ďalšej zastávky dnešného dňa, a to Poľnohospodárskeho družstva Drahovce. Srdečne nás privítal predseda družstva Ing. Roman Spišák, ktorý ako sme sa dozvedeli, je bývalý absolvent našej univerzity. Na úvod nás čakalo občerstvenie a chutná káva, pri ktorej sme mladého predsedu vyspovedali o aktuálnej situácii na družstve a celkovej situácii v poľnohospodárstve. Spoločne sme sa presunuli do Pekárne Drahovce, ktorá sídli v priestoroch družstva, kde sme mali možnosť opäť vidieť celý výrobný proces s odborným výkladom a súčasťou bolo aj vysvetlenie zabezpečenia logistiky pre danú pekáreň. Ochutnali sme čerstvo napečené rohlíky a na záver sme dostali na cestu aj darček v podobe bratislavských rožkov.
Výjazdové zasadnutie katedry na čele s prof. Ing. Ľudmilou Nagyovou, PhD. dopadlo na výbornú. Okrem odborného nadšenia sme získali aj množstvo informácií z agropotravinárskej praxe, ktoré môžeme využiť pri výučbe našich študentov, pri tvorbe prípadových štúdií a pod. Opäť sa nám potvrdilo, že je potrebné čoraz častejšie prepájať naše teoretické vedomosti aj s aktuálnou situáciou v praxi.

Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí organizačne všetko zabezpečili. Tešíme sa na ďalšiu akciu.
Tím KMO

Konferencia Brno, marec 2017

Dňa 9. marca 2017 sa členovia našej katedry zúčastnili konferencie v Brne pod názvom ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT , ktorú ako tradične organizovala Provozně ekonomická fakulta Mendelovej univerzity v Brne. Medzi hlavných prednášajúcich bol pozvaný Václav Klaus (bývalý prezident ČR, ekonóm), Giorgia Maffini (z OECD) a profesor Laurent Weill (University of Strasbourg - France). Z našej katedry sa konferencie zúčastnil doc. Ing. Serhiy Moroz, CSc. a Ing. Mária Holienčinová, PhD.

Projektové stretnutie Aarhus, november 2016

V poradí štvrté projektové stretnutie „Erasmus+ Foodcost: Food Quality and Consumer Studies Nr. 2014-1-SK01-KA203-000464“, ktorému predchádzali mítingy v Nitre (2014), vo Wageningene (2015) a vo Viedni (2015) sa tento krát úspešne konalo v dánskom meste Aarhus od 22. do 25. novembra 2016, organizované partnerom z Aarhus University, prof. Klausom Grunertom. Z našej univerzity, Fakultu ekonomiky a manažmentu zastupovala hlavná koordinátorka projektu prof. Elena Horská, ďalej prof. Ľudmila Nagyová, Ing. Jakub Berčík a Ing. Johana Paluchová. Z dôvodu toho, že sa projekt blíži ku svojmu koncu, ako tradične pani dekanka prof. Elena Horská predstavila stručne niekoľko výstupov, ako napr. prezentovanie  16 článkov a vystúpenie 22 slovenských a 26 zahraničných hostí v 10. sekcii: Food Marketing and Consumer Studies organized session within FOODCOST international workshop „Bridging traditions with novelties“ na Medzinárodnej vedeckej konferencií, v máji 2016 na FEM-SPU v Nitre. V obdobnom čase bolo súčasťou diseminácie projektu aj jeho prezentácia na Festivale vedy v Krakove. Ďalšou témou rokovania bola diskusia partnerov o finalizácií a vydaní 4 kníh v anglickom jazyku, príprave online kurzov, video inštrukcií a video prezentácií v roku 2017, a to: 1) Sensory and Aroma marketing, 2) Neuromarketing for Food Marketers, 3) Augmented Reality for Food marketers and consumers a 4) Consumer trends and new product opportunities in the food sector. Všetky budú vydané vo Wageningen Academic Publishers. Okrem kníh pozornosť bola venovaná príprave organizovania letnej školy, ktorú členovia kolektívu dohodli realizovať v Orihuele, v Španielsku od 25.6. do 2.7.2017 v spolupráci so zodpovedným partnerom Dr. Á. A. Carbonell-Barrachinom, ktorá bude korešpondovať s cieľmi a témami celého projektu určená pre študentov všetkých projektových partnerských univerzít. Na rok 2017 sa v rámci projektu počíta aj s posledným plánovaným projektovým stretnutím v Nitre, v čase hlavnej výstavy Agrokomplexu, ktoré zavŕši všetky aktivity a výstupy projektu od roku 2014 po súčasný rok.

Smolenice november 2016

V dňoch 8. – 9. 11. 2016 sa Katedra marketingu a obchodu na čele s vedúcou katedry prof. Ing. Ľudmilou Nagyovou a jej dvomi doktorandkami - Ing. Kubelakovou a Mgr. et Mgr. Rybanskou zúčastnila na vedeckej konferencii „Marketing Identity 2016: Brands we love“ v Smoleniciach. Túto konferenciu navštívila naša katedra už tretí krát. Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Marketing Identity  bolo vytvoriť priestor na šírenie najnovších vedeckých poznatkov a praktických skúseností z oblasti marketingu, médií a komunikácie v nadväznosti na význam inovácií, a tiež podporiť dialóg medzi odborníkmi z radov akademickej obce a praxe. 

Vedecká konferencia bola rozdelená do nasledujúcich sekcií:

  • Sekcia 1: Corporate Branding
  • Sekcia 2: Consumer and Branding
  • Sekcia 3: Media Branding
  • Sekcia 4: Regional Branding
  • Sekcia 5: Personal Branding

Konferencie sa zúčastnili mnohí odborníci z praxe, ktorí svojimi znalosťami obohatili život všetkých nadšencov vedy sediacich v hľadisku. „Marketing Identity“ je už mnoho rokov stálicou medzi vedeckými konferenciami a účastníci konferencie si tu vedia rozšíriť svoje obzory, stretnúť sa s inými odborníkmi a vymieňať si tak svoje poznatky, prípadne nájsť odpovede na svoje otázky a neprebádané oblasti ich výskumov. Z vedeckej konferencie si účastníčky odniesli pozitívne dojmy a načerpali mnoho nápadov a myšlienok z oblasti marketingu, ktoré poslúžia k ich budúcej vedeckej a publikačnej činnosti.

Rumunsko, február 2016

V termíne od 21.2. do 24.2.2016 sa prof. Ing. Nagyová, PhD.  spolu s Ing. Kubelakovou a študentkami Ankou Pavelkou a Adelou Suchanski  zúčastnili zahraničnej cesty do Rumunska. Účelom tejto cesty bola prezentácia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a Fakulty ekonomiky a manažmentu v Nitre slovenským študentom žijúcim v Rumunsku, ktorí študujú na slovenských lýceach v Nadlaku a v Bodonoši. V prvom dni boli oslovení študenti Nadlackeho lýcea. Po prezentácií fakulty jednotlivým študentom sa o našu fakultu zaujímalo aj Temešvárske rádio, v ktorom bol uverejnený aj krátky spot o našej fakulte. Po opustení Nadlaku nasledovala ďalšia zastávka a to Bodonoš. Privítanie na tomto lýceu bolo srdečné a zástupkyne našej fakulty boli pohltené otázkami zo strany študentov. Veríme, že v nasledujúcom roku sa stretneme na pôde našej fakulty aj zo študentmi z Nadlackého lýcea, ale aj z lýcea v Bodonoši. 

Jordánsko - Erasmus+, február 2016

Od 22. - 26. februára 2016 Ing. Paluchová, PhD. navštívila Jordánsko na prvom medzinárodnom projektovom stretnutí k aktuálnemu riešenému Erasmus+ projektu s názvom “Odborné vzdelávacie centrum pre vysokoškolských študentov  a učiteľov v Jordánsku (VTC)“. Projektové stretnutie prebiehalo na Jordánskej univerzite vedy a techniky v meste Irbid a následne pri Mŕtvom mori. Cieľom stretnutia bolo predstavenie projektových partnerov a ich aktuálne a plánované aktivity na niekoľkých pracovných WP programoch a následná diskusia ohľadom riešenia úloh vyplývajúcich z WP programov do budúcna pre jednotlivých riešiteľov projektu.

Stretnutie katedier 2015

V dňoch 3. - 4.  septembra 2015 zorganizovala Katedra marketingu a obchodu stretnutie katedier podobného zamerania z partnerských univerzít. Stretnutia sa zúčastnili kolegovia z Mendelovej univerzity v Brne, Českej Zemědelskej univerzity v Prahe, Jihočeskej Univerzity v Českých Budějoviciach, Univerzity Tomáša Baťy v Zlíne a samozrejme hostitelia zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Okrem formálnych i menej formálnych rokovaní sme pre našich hostí zorganizovali aj prehliadku staršej časti mesta a Nitrianskeho hradu, na druhý deň sme návštívili Slovenskú ústrednú hvezdáreň v Hurbanove a spoločnosť Namex, s.r.o. v tom istom meste.

Exkurzie

Zahraničné pobyty a exkurzie

Exkurzia Zotter 2016

Katedra marketingu a obchodu organizovala 3. novembra 2016 pre svojich študentov exkurziu do čokoládovej manufaktúry Zotter v rakúskom Bergli. Exkurzie sa zúčastnili študenti študijného programu Agrárny obchod a marketing v rámci predmetu Marketingová komunikácia, ako aj slovenskí a zahraniční študenti z programu Eurus Agri a Business Economics. Zotter je exkluzívna ,,Bean to bar“ čokoládovňa (od kakaového bôbu po tabuľku čokolády), ktorá produkuje v bio a fair trade kvalite. Naša Chocolate Tour začala premietnutím krátkeho filmu o histórii, výrobe a celkovom pôsobení čokoládovne. Samotná prehliadka čokoládovne trvala približne 2 - 3 hodiny. Prehliadka manufaktúry je individuálna a záleží len na Vás, akú dlhú si ju urobíte. Počas nej sme mali možnosť ochutnať množstvo druhov čokolád, ktoré Zotter vyrába. Začali sme od základov, akými sú rôzne druhy cukru, kakaových bôbov z rôznych krajín, čokoládových práškov a základné neochutené čokolády, pokračovali sme cez veľa druhov ochutených čokolád k čokoládam rozpustným a ďalej k čokoládovým bonbónom. Na každom stanovišti je niekoľko rôznych druhov. Ochutnávka čokolád je neobmedzená. Na konci prehliadky sme naposledy ochutnali čokolády z bežiaceho pásu (Running Chocolate). Nakoniec sme si mohli všetky ochutnávané i neochutnávané druhy zakúpiť v čoko shope, kde sme osobne stretli aj majiteľa čokoládovne, pána Josefa Zottera. Po tomto silnom zážitku sme si prehliadli ich vlastnú ZOO so zvieratami, z ktorých pochádza jedlo v reštaurácii, ktorá sa nachádza v ZOO.

Gödöllő 2016

Doktorandi z Katedry marketingu a obchodu FEM, Ing. Michaela Šugrová a Ing. Peter Šedík, sa 23. novembra 2016 zúčastnili na konferencii mladej vedy na Szent István University, na Fakulte ekonomiky a spoločenských vied v maďarskom Gӧdӧllӧ, kde získali 2. miesto v medzinárodnej PhD sekcii s témou Brand influence on young generations᾽s decisions in purchasing yogurts in the Slovak Republic. Konferencia bola usporiadaná pod záštitou Vyšehradskej asociácie univerzít (VUA), prezidentom ktorej je rektor SPU v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Témou vedeckej konferencie bolo ,,Future Scientists for Sustainable Development“. Konferencia bola rozdelená na dve sekcie - domácu a zahraničnú a zúčastnili sa jej študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Domáca sekcia bola ďalej členená na 11 podsekcií a zahraničná sekcia bola rozčlenená na tri podsekcie: Bachelor - Master session, Master session a PhD session. V rámci PhD sekcie svoje vedecké výsledky prezentovali študenti z viacerých krajín ako Srí Lanka, India, Arménsko, Ukrajina, Tadžikistan, Maďarsko, a naši dvaja študenti zo Slovenska.

Zahraniční lektori