Formuláre

 

Prihláška na doplňujúce pedagogické štúdium súbežné denné

Žiadosť o pridenenie témy záverečnej práce

Na externú formu DPŠ prijímame tlačivo prihlášky na vysokoškolské štúdium 2. stupňa (napr. tlačivo ŠEVT alebo k stiahnutiu tu)