Z odborného seminára Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka

vložil: Ľubica Šemeláková

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Splnomocnenec vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov organizovali 11. novembra na pôde Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU seminár Vplyv legislatívy a politík na konkurencieschopnosť fariem a rozvoj vidieka. Keďže Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude mať zásadný vplyv na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka SR a diskusia o SPP sa zintenzívňuje, zameraný bol na túto problematiku.

Viac z podujatia


Prílohy:
Jurky_ZMF_Seminar_Nitra_nov-2017.pdf 
Kminiak_sfd_seminar_nitra_nov2017.pdf
Nouzouska_NPPC_Seminar_Nitra_nov-2017.pdf 
Pokrivcak_SPU_Seminar_Nitra_nov-2017.pdf 
Semancik_SPPK_Seminar_Nitra_nov-2017.pdf 

Späť