Poďakovanie zamestnancom za prínos pre rozvoj FEM

vložil: Tomáš Poláčik

Dňa 27. júna 2019 pozvala dekanka FEM, prof. Elena Horská na stretnutie pedagogických zamestnancov FEM, ktorí tento alebo v minulých rokoch oslávili svoje významné životné jubileum (70): prof. Ing. Máriu Hambalkovú, CSc., dr.h.c.doc.Ing. Máriu Kadlečíkovú, CSc., doc. Ing. Ľubomíra Pašku, PhD., doc. Ing. Vladimíra Popelku, CSc. a doc. Ing. Petra Serenčéša, PhD.

Poďakovala im za dlhoročné aktívne pôsobenie na fakulte a ich prínos pre rozvoj vysokoškolského vzdelávania a vedy a odovzdala ďakovný list. Stretnutia sa zúčastnili aj vedúci príslušných katedier, doc. Ing. Klára Hennyeyová, PhD, doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD, doc. Ing. Patrik Rovný, PhD. doc. Ing. Marián Tóth, PhD. Spoločne zaspomínali na viaceré momenty zo života fakulty a diskutovali tiež na tému blížiacich sa osláv 60. výročia založenia FEM SPU v Nitre.

Fotogaléria

Späť