Návšteva z USA

vložil: Ľubica Šemeláková


Dňa 9. júla 2019  navštívil FEM SPU v Nitre profesor Lászlo Kulcsar, vedúci Katedry poľnohospodárskej ekonomiky, sociológie a vzdelávania z PennState University, USA. 
 
Účelom návštevy bolo prediskutovanie možností pre akademickú i projektovú spoluprácu a identifikovanie spoločných zámerov. Na rokovaní sa zúčastnila dekanka FEM, prof. Horská, prodekanka doc. Kapsdorferová, vedúca Katedry spoločenských vied, doc. Moravčíková, vedúca Centra pedagogiky a psychologického poradenstva PaedDr. Timea Zaťková, PhD.
 
Prof. Kulcsar navštívil aj Laboratórium spotrebiteľských štúdií, kde diskutoval s jeho vedúcim, Ing. Berčíkom, PhD a Ing. Janou Gálovou, PhD o možnostiach jeho využitia a aktuálnych projektoch a spoločne tiež absolvovali prehliadku výskumného centra Agrobiotech.
 

Späť