CEEPUS koordinačné stretnutie siete SK 44 na FEM SPU v Nitre

vložil: Ľubica Šemeláková

V dňoch 25. - 28. júna 2019 sme na FEM SPU v Nitre privítali účastníkov koordinačného stretnutia partnerov CEEPUS siete CIII-SK-0044-13-1819 "Applied Economics and Management".

Koordinátorom projektu je FEM SPU v Nitre, koordinačného stretnutia sa zúčastnili lokálni koordinátori a kontaktné osoby z 9 partnerských univerzít z 5 krajín, a to konkrétne zástupcovia z BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences (Rakúsko), University of National and World Economy (Bulharsko), Mendel University in Brno a University of South Bohemia České Budějovice (Česká republika), Szent István University, University of Sopron a University of Szeged (Maďarsko), ako aj University of Agriculture in Krakow a Warsaw University of Life Sciences (Poľsko).

Hlavným cieľom bola výmena praktických skúseností a teoretických poznatkov z manažmentu siete, vďaka čomu chceme docieliť zintenzívnenie spolupráce a v konečnom dôsledku zvýšenie kvality a kvantity mobilít na všetkých úrovniach.


Autorka: Ing. Jana Gálová, PhD., koordinátorka CEEPUS siete SK 44
Centrum výskumných a vzdelávacích projektov FEM SPU v Nitre

Späť