Zo života fakulty

Dňa 27. apríla 2015 sme na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite privítali koordinátorku programu OECD pre agrárny výskum Janet Schofield.

V utorok 21.4 2015 sa konal už tretí ročník Welcome Summer Cup alias športový deň FEM. Vo futbalových, volejbalových a stolno-tenisových turnajoch sa stretli študenti, učitelia a tento rok dokonca aj naši hrdí alumni.

Dňa 21. apríla 2015 bolo na SPU v Nitre otvorené indonézske centrum, ktoré nesie názov INDONESIA CORNER.

O inováciách a nových technológiách sa diskutuje na rôznych fórach a v rôznych súvislostiach. Možnosťami zakomponovania najnovších poznatkov a technológií do výučby predmetov, zameraných na kvalitu potravín a spotrebiteľské štúdie, sa venuje projekt Erasmus + Strategické partnerstvá „Food Quality & Consumer Studies”( 2014-1-SK01-KA203-000464), na ktorom participujú FEM a FBP a ktorý koordinuje prof. Dr. Ing. Elena Horská.

Študentka FEM Simona Radecká sa ako členka 16 člennej delegácie zo Slovenska zúčastnila na študentskej konferencii organizácie Erasmus Student Network AGM Ankara.