Zo života fakulty

O výbornom nápade doktoranda FEM, Ing. Mareka Petriľáka

Na Fakulte ekonomiky a manažmentu sa pri príležitosti osláv 60. výročia jej založenia uskutočnili 8. a 9. októbra dve zaujímavé podujatia, obe so zámerom priniesť na univerzitnú pôdu viac praktických skúsenosti.

o výzvach, možnostiach a prekážkach integrácie imigrantov v oblasti podnikania v novej krajine

Lidl Slovenská republika rozširuje svoj vzdelávací projekt v oblasti maloobchodu Retail Academy. Po Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave bude tento koncept fungovať aj na FEM SPU v Nitre

Minister obrany SR 3.10.2019 na pôde rezortu obrany ocenil študentov FEM Ľuboša Hana a Lukáša Lendela, ktorí v sobotu 28. septembra 2019 poskytli pomoc pilotovi havarovanej stíhačky