Zo života fakulty

Na pôde SPU v Nitre sa  v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konal už 25. ročník konferencie UNINFOS - Univerzitné informačné systémy.

Dlhodobá spolupráca FEM SPU v Nitre so spoločnosťou Deloitte sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Jednou z nich je pravidelné uskutočňovanie vzdelávacieho workshopu Deloitte College.

Dňa 29.októbra 2019 nás navštívila delegácia z Palestíny, vedená pánom Miroslavom Hacekom, veľvyslancom pre odbor Blízkeho a Stredného Východu a subsaharskej Afriky.

Dňa 9. októbra 2019 sa uskutočnilo už tradičné každoročné stretnutie s jubilantmi, ktorí oslávili svoje významné životné alebo pracovné jubileum. 

Diskusiu organizoval 30. októbra v Kongresovom centre SPU v Nitre portál EURACTIV Slovensko s podporou EÚ, spoluorganizátorom bola SPU.